Trang chủ » Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm

nguoidaibieu.com.vn

Trang này nhằm mục đích cung cấp thông tin chi tiết về miễn trách nhiệm pháp lý khi sử dụng website tin tức trực tuyến của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục truy cập và sử dụng website của https://www.nguoidaibieu.com.vn/ . Bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện được nêu sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  1. Mục đích thông tin: Website của chúng tôi cung cấp thông tin tin tức và bài viết được thu thập từ một loạt các nguồn. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chênh lệch, thiếu chính xác hoặc không đúng với thực tế của thông tin nào.
  2. Nguồn thông tin: Chúng tôi thu thập thông tin từ các nguồn tin tức đáng tin cậy và nỗ lực để thông tin được cập nhật liên tục. Tuy nhiên, chúng tôi không kiểm soát được các nguồn tin và không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc chính xác của thông tin từ các nguồn này.
  3. Không lời cam đoan: Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự cam đoan hoặc sự bảo đảm nào về tính chính xác, đáng tin cậy, hoặc thích hợp cho một mục đích cụ thể của thông tin trên trang web của chúng tôi. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin từ trang web này.
  4. Liên kết đến bên thứ ba: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc vấn đề liên quan đến những trang web này. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng các liên kết này và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào.
  5. Phản hồi từ người dùng: Chúng tôi rất hoan nghênh phản hồi, đề xuất và ý kiến từ người dùng về nội dung và chất lượng của trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được gửi từ người dùng thông qua biểu mẫu liên hệ, email hoặc các phương tiện khác.
  6. Thay đổi và chấm dứt: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động của trang web và/hoặc các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho người dùng về bất kỳ thay đổi nào, nhưng không đảm bảo thông báo trước.

Quý khách hàng vui lòng xem xét kỹ Tuyên bố Miễn trách nhiệm này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ trên trang Liên hệ.

Chúng tôi mong muốn mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn khi sử dụng website tin tức của chúng tôi. Xin cám ơn bạn đã đồng hành và đồng ý tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm này.