Trang chủ » Tài sản cố định là gì? Khái niệm, vai trò, phân loại và quản lý

Tài sản cố định là gì? Khái niệm, vai trò, phân loại và quản lý

by tranthang
27 views

Tài sản cố định là một trong những yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Nó là những tài sản mang tính chất lâu dài, được sử dụng để tạo ra giá trị và lợi nhuận cho doanh nghiệp trong một thời gian nhất định.

Hiểu rõ về khái niệm, đặc điểm, vai trò và cách thức quản lý tài sản cố định sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa nguồn lực. Cùng Nguoidaibieu.com.vn tìm hiểu ngay!

Mục lục

Tài sản cố định là gì: Khái niệm cơ bản và vai trò quan trọng

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, tài sản cố định được định nghĩa là những tài sản có thời hạn sử dụng trên 1 năm, được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình sản xuất, kinh doanh và được dự kiến sẽ tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tài sản cố định là gì? Khái niệm, vai trò, phân loại và quản lý

Đây là những tài sản mang tính chất lâu dài, có các đặc điểm cơ bản sau:

Thời hạn sử dụng

Tài sản cố định được sử dụng trong thời gian dài, thường là trên 1 năm. Chúng không được tiêu hao hết trong một chu kỳ kinh doanh.

Tính chất vật chất

Tài sản cố định thường có hình thể vật chất, có thể nhìn thấy, sờ mó được. Ví dụ như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, v.v.

Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Tài sản cố định được sử dụng để sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tạo ra lợi nhuận

Tài sản cố định được sử dụng nhằm tạo ra giá trị và lợi nhuận cho doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Tài sản cố định là gì? Khái niệm, vai trò, phân loại và quản lý

Giá trị giảm dần theo thời gian

Giá trị tài sản cố định sẽ giảm dần theo thời gian do hao mòn, sử dụng và lỗi thời.

Vai trò của tài sản cố định đối với doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Chúng không chỉ là những phương tiện, công cụ để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn góp phần tạo ra giá trị, nâng cao năng suất lao động và tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Tài sản cố định là nguồn lực then chốt để doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ.
 • Chúng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • Tài sản cố định là một khoản đầu tư lớn của doanh nghiệp, góp phần hình thành cơ sở vật chất – kỹ thuật, củng cố và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Các tài sản cố định như nhà xưởng, máy móc, thiết bị… còn là những tài sản thế chấp, có thể vay vốn ngân hàng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Như vậy, tài sản cố định đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tạo ra lợi nhuận và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tài sản cố định là gì? Khái niệm, vai trò, phân loại và quản lý

Phân loại tài sản cố định: Các nhóm chính và đặc điểm riêng biệt

Tài sản cố định được phân loại thành các nhóm chính sau:

Tài sản cố định hữu hình

Đây là những tài sản cố định có hình thể vật chất, có thể nhìn thấy và sờ mó được. Bao gồm:

 • Nhà cửa, vật kiến trúc
 • Máy móc, thiết bị
 • Phương tiện vận tải
 • Thiết bị, dụng cụ quản lý
 • Gia súc, gia cầm để làm việc và cho sản phẩm
 • Tài sản khác

Tài sản cố định là gì? Khái niệm, vai trò, phân loại và quản lý

Tài sản cố định vô hình

Là những tài sản không có hình thể vật chất nhưng có giá trị kinh tế lâu dài, như:

 • Quyền sử dụng đất
 • Bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại
 • Phần mềm máy tính
 • Giá trị thương hiệu
 • Lợi thế thương mại

Tài sản cố định tài chính

Bao gồm các khoản đầu tư tài chính dài hạn như:

 • Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết
 • Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác
 • Trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm

Mỗi nhóm tài sản cố định đều có những đặc điểm riêng, đòi hỏi cách thức quản lý và theo dõi khác nhau. Ví dụ:

 • Tài sản cố định hữu hình như nhà xưởng, máy móc cần được quản lý, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo hoạt động liên tục.
 • Tài sản cố định vô hình như thương hiệu, bằng sáng chế cần được bảo vệ về mặt pháp lý, quản lý và khai thác hiệu quả.
 • Tài sản cố định tài chính như các khoản đầu tư dài hạn cần được theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược đầu tư phù hợp.

Việc phân loại tài sản cố định một cách hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi và sử dụng hiệu quả từng loại tài sản.

 

Chu kỳ sử dụng và khấu hao tài sản cố định: Hiểu rõ quy luật và tính toán

Tài sản cố định có chu kỳ sử dụng và khấu hao theo một quy luật nhất định. Hiểu rõ những quy luật này sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tài sản cố định một cách hiệu quả.

Chu kỳ sử dụng tài sản cố định

Tài sản cố định có thời hạn sử dụng nhất định, thường được chia thành các giai đoạn như sau:

 1. Giai đoạn đưa vào sử dụng: Tài sản mới được đưa vào hoạt động, cần được lắp đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh.
 2. Giai đoạn sử dụng ổn định: Tài sản hoạt động bình thường, đạt được mức hiệu suất cao nhất.
 3. Giai đoạn suy giảm hiệu suất: Tài sản bắt đầu xuống cấp, hiệu suất sản xuất giảm dần.
 4. Giai đoạn thay thế: Tài sản đã quá cũ, không còn phù hợp và cần được thay thế bằng tài sản mới.

Khấu hao tài sản cố định

Khấu hao là quá trình phân bổ giá trị của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng của tài sản. Có 2 phương pháp khấu hao chính:

 • Phương pháp khấu hao đường thẳng: Giá trị khấu hao hằng năm bằng nhau.
 • Phương pháp khấu hao giảm dần: Giá trị khấu hao cao ở những năm đầu, sau đó giảm dần.

Việc lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xem xét các yếu tố như:

 • Tính chất, đặc điểm của từng loại tài sản
 • Thời gian sử dụng dự kiến
 • Mức độ hao mòn và lỗi thời của tài sản
 • Chính sách kế toán và thuế của doanh nghiệp

Tài sản cố định là gì? Khái niệm, vai trò, phân loại và quản lý

Ngoài ra, doanh nghiệp cần thường xuyên rà soát, đánh giá và điều chỉnh chính sách khấu hao phù hợp với thực tế hoạt động.

Vai trò của tài sản cố định đối với doanh nghiệp: Tác động đến hoạt động và hiệu quả

Tài sản cố định đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, thể hiện ở các khía cạnh sau:

Tạo lập cơ sở vật chất – kỹ thuật

Tài sản cố định như nhà xưởng, máy móc, thiết bị… là nền tảng vật chất, kỹ thuật để doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chúng quyết định đến năng lực, quy mô và khả năng sản xuất của doanh nghiệp.

Nâng cao năng suất lao động

Với sự hỗ trợ của các tài sản cố định như máy móc, thiết bị hiện đại, doanh nghiệp có thể tăng cường năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

 

Tài sản cố định là gì? Khái niệm, vai trò, phân loại và quản lý

Tăng cường khả năng cạnh tranh

Việc đầu tư, nâng cấp tài sản cố định giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, từ đó tăng cường vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Tạo nguồn thu nhập và lợi nhuận

Tài sản cố định được sử dụng để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị, góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Đảm bảo hoạt động liên tục

Các tài sản cố định như máy móc, thiết bị quan trọng là những “động cơ” vận hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục của doanh nghiệp.

Tăng giá trị tài sản

Một số tài sản cố định như bất động sản, quyền sử dụng đất có thể tăng giá trị theo thời gian, trở thành tài sản có giá trị lớn.

Tạo nguồn thế chấp, bảo lãnh

Tài sản cố định có thể được dùng làm tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng hoặc làm khoản bảo lãnh trong các giao dịch kinh doanh.

Như vậy, tài sản cố định đóng vai trò then chốt trong việc hình thành cơ sở vật chất – kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh và tạo ra giá trị, lợi nhuận cho doanh nghiệp. Quản lý tài sản cố định hiệu quả sẽ góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tài sản cố định là gì? Khái niệm, vai trò, phân loại và quản lý

Luật pháp và quy định về tài sản cố định: Những điều cần biết

Hoạt động quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật, trong đó có một số quy định cơ bản sau:

Luật Doanh nghiệp

 • Định nghĩa và phân loại tài sản cố định
 • Quy định về quản lý, theo dõi và báo cáo tài sản cố định

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

 • Hướng dẫn về ghi nhận và xử lý tài sản cố định trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Luật Thuế

 • Quy định về việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc khấu hao tài sản cố định
 • Hướng dẫn về việc khai báo, nộp thuế liên quan đến tài sản cố định

Luật Đất đai

 • Quy định về sở hữu, sử dụng đất đai cho mục đích sản xuất, kinh doanh
 • Thủ tục và quy trình chuyển nhượng, thế chấp tài sản cố định liên quan đến đất đai

Luật Lao động

 • Quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường liên quan đến việc sử dụng tài sản cố định trong hoạt động sản xuất

Việc nắm rõ các quy định pháp lý liên quan đến tài sản cố định là rất quan trọng để doanh nghiệp có thể hoạt động hợp pháp, tuân thủ đúng quy trình và tránh được rủi ro pháp lý.

Tài sản cố định là gì? Khái niệm, vai trò, phân loại và quản lý

Quản lý tài sản cố định hiệu quả: Các phương pháp và công cụ hỗ trợ

Quản lý tài sản cố định hiệu quả đòi hỏi sự chuyên nghiệp, tổ chức và sử dụng các phương pháp, công cụ hỗ trợ phù hợp. Dưới đây là một số phương pháp và công cụ quan trọng:

Phần mềm quản lý tài sản

Sử dụng phần mềm quản lý tài sản giúp doanh nghiệp theo dõi, kiểm soát và bảo trì tài sản cố định một cách hiệu quả. Các tính năng quan trọng bao gồm:

 • Ghi nhận thông tin chi tiết về tài sản
 • Theo dõi chu kỳ sử dụng, bảo trì, khấu hao
 • Tạo báo cáo tổng hợp về tình trạng tài sản

Quản lý vòng đời tài sản (Asset lifecycle management)

Quản lý vòng đời tài sản là việc theo dõi và quản lý tài sản từ giai đoạn đầu mua sắm đến khi tài sản bị loại bỏ. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa việc sử dụng tài sản, giảm chi phí bảo trì và nâng cao hiệu suất.

Hệ thống mã vạch và theo dõi GPS

Sử dụng mã vạch và hệ thống theo dõi GPS giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định vị trí, tình trạng và lịch sử sử dụng của tài sản cố định. Điều này giúp giảm thiểu mất mát, hỏng hóc và tăng cường an ninh cho tài sản.

Quản lý bảo trì định kỳ

Bảo trì định kỳ là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu suất và tuổi thọ của tài sản cố định. Doanh nghiệp cần lập kế hoạch bảo trì định kỳ, theo dõi và thực hiện các công việc bảo trì theo đúng tiêu chuẩn.

Đào tạo nhân viên

Đào tạo nhân viên về quản lý tài sản cố định giúp họ hiểu rõ về quy trình, chính sách và biết cách sử dụng tài sản một cách hiệu quả, an toàn.

Quản lý tài sản cố định hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao hiệu suất và đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Tài sản cố định là gì? Khái niệm, vai trò, phân loại và quản lý

Đánh giá và kiểm kê tài sản cố định: Xác định giá trị và tình trạng

Đánh giá và kiểm kê tài sản cố định là quá trình quan trọng giúp doanh nghiệp xác định chính xác giá trị, tình trạng và cơ hội phát triển của tài sản. Dưới đây là các bước quan trọng trong quá trình này:

Xác định giá trị tài sản

 1. Xác định giá trị ban đầu: Là giá trị mà doanh nghiệp đã mua tài sản cố định.
 2. Xác định giá trị hao mòn: Là phần giá trị đã mất đi do sử dụng và khấu hao của tài sản.
 3. Xác định giá trị còn lại: Là giá trị hiện tại của tài sản trên thị trường.

Kiểm kê tài sản

 1. Lập danh sách tài sản: Xác định và ghi chép thông tin chi tiết về từng tài sản cố định.
 2. Kiểm tra thực tế: So sánh thông tin trên hệ thống với tình trạng thực tế của tài sản.
 3. Cập nhật thông tin: Điều chỉnh thông tin trên hệ thống theo kết quả kiểm kê.

Đánh giá tình trạng tài sản

 1. Tình trạng vận hành: Xác định xem tài sản còn hoạt động bình thường hay có lỗi thời, hỏng hóc.
 2. Tình trạng bảo dưỡng: Đánh giá mức độ bảo dưỡng và bảo trì của tài sản.
 3. Đánh giá giá trị tái sử dụng: Xem xét khả năng tái sử dụng, tái chế hoặc bán lại tài sản.

Việc đánh giá và kiểm kê tài sản cố định giúp doanh nghiệp hiểu rõ về tình hình tài chính, quản lý tài sản một cách chuyên nghiệp và đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.

Tài sản cố định là gì? Khái niệm, vai trò, phân loại và quản lý

Báo cáo tài sản cố định: Nội dung và vai trò trong quyết định kinh doanh

Báo cáo tài sản cố định là một phần quan trọng trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, cung cấp thông tin chi tiết về tình hình quản lý và sử dụng tài sản cố định. Dưới đây là nội dung và vai trò của báo cáo tài sản cố định:

Nội dung báo cáo

 1. Danh sách tài sản cố định: Liệt kê các tài sản cố định của doanh nghiệp, bao gồm thông tin về giá trị, nguyên giá, khấu hao, giá trị còn lại.
 2. Biến động tài sản: Thể hiện các biến động về mua sắm, bán, bảo trì, khấu hao tài sản cố định.
 3. Thuyết minh báo cáo: Giải thích chi tiết về các khoản mục, số liệu trong báo cáo tài sản cố định.

Vai trò trong quyết định kinh doanh

 1. Đánh giá hiệu quả đầu tư: Báo cáo tài sản cố định giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của việc đầu tư vào tài sản cố định, từ đó đưa ra các quyết định phát triển kinh doanh.
 2. Quản lý rủi ro: Thông tin trong báo cáo giúp doanh nghiệp nhận biết và quản lý rủi ro liên quan đến tài sản cố định, đảm bảo hoạt động ổn định.
 3. Thu hút đầu tư: Báo cáo tài sản cố định là cơ sở để thu hút đầu tư từ bên ngoài, vì nó thể hiện khả năng sinh lời và quản lý tài sản của doanh nghiệp.

Báo cáo tài sản cố định không chỉ là công cụ quản lý nội bộ mà còn là cơ sở để đánh giá, so sánh và ra quyết định kinh doanh quan trọng của doanh nghiệp.

Các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản cố định: Tranh chấp, chuyển giao và xử lý

Trong quá trình quản lý tài sản cố định, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với các vấn đề pháp lý liên quan, bao gồm tranh chấp, chuyển giao và xử lý tài sản. Dưới đây là một số vấn đề pháp lý quan trọng:

Tranh chấp tài sản

 • Tranh chấp quyền sở hữu: Xảy ra khi có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cố định.
 • Tranh chấp về giá trị: Có thể xảy ra khi các bên không đồng ý về giá trị, giá cả của tài sản.

Chuyển giao tài sản

 • Chuyển nhượng: Quá trình chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản từ bên này sang bên kia, thường đi kèm với thủ tục pháp lý.
 • Thế chấp: Sử dụng tài sản cố định làm tài sản thế chấp để vay vốn từ ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.

Xử lý tài sản

 • Thanh lý: Quá trình bán tài sản cố định để thu hồi vốn đầu tư, thường áp dụng khi tài sản không còn sử dụng được hoặc không còn phù hợp.
 • Tái sử dụng: Tìm cách tái sử dụng, tái chế tài sản để tối ưu hóa giá trị và giảm tác động đến môi trường.

Việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản cố định đòi hỏi sự chuyên nghiệp, am hiểu về luật pháp và khả năng đàm phán linh hoạt của doanh nghiệp.

Tài sản cố định trong bối cảnh kinh tế hiện nay: Thách thức và cơ hội

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng có những thách thức và cơ hội mà doanh nghiệp cần đối mặt:

Thách thức

 1. Chi phí đầu tư ban đầu cao: Việc đầu tư vào tài sản cố định đòi hỏi một số vốn lớn, làm tăng áp lực tài chính cho doanh nghiệp.
 2. Hao mòn và lỗi thời: Tài sản cố định dễ bị hao mòn, lỗi thời nếu không được bảo trì và nâng cấp định kỳ.
 3. Rủi ro pháp lý: Có thể phải đối mặt với các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản cố định như tranh chấp, chuyển nhượng.

Cơ hội

 1. Nâng cao năng suất: Đầu tư vào tài sản cố định hiện đại giúp nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 2. Thu hút đầu tư: Tài sản cố định tốt giúp doanh nghiệp thu hút đầu tư từ bên ngoài, mở rộng quy mô kinh doanh.
 3. Tạo giá trị gia tăng: Quản lý tài sản cố định hiệu quả giúp tạo ra giá trị gia tăng, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tài sản cố định không chỉ là “động cơ” để vận hành hoạt động kinh doanh mà còn là cơ hội để doanh nghiệp phát triển, cạnh tranh và tạo ra giá trị trong môi trường kinh tế đầy biến động.

Kết luận

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Việc hiểu rõ về tài sản cố định, chu kỳ sử dụng, khấu hao, quản lý và báo cáo tài sản cố định là yếu tố then chốt để đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Qua bài viết này, hy vọng bạn đã có cái nhìn tổng quan về tài sản cố định và vai trò quan trọng của chúng đối với doanh nghiệp. Hãy áp dụng những kiến thức này vào thực tiễn để quản lý tài sản cố định một cách hiệu quả và đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Comment